zamieniać


zamieniać
Zamienić z kimś słowo, pół słowa, dwa słowa, dwa zdania itp. «porozmawiać z kimś przez chwilę»: Otto wszedł z brzegu po kładce na statek, uścisnął w milczeniu rękę Konrada Klanga. Nie zamienili ze sobą ani słowa. Jakieś półgłośne mruknięcie wystarczyło obudwu za długość powitalnych wyznań (...). S. Żeromski, Wiatr. Ze Stefanem spotkałem się przypadkowo na jesieni, ale zamieniliśmy tylko dwa słowa, ponieważ śpieszyłem się do roboty... M. Bielecki, Dziewczyna.
Zamienić coś na brzęczącą monetę zob. moneta 4.
Zamienić coś w pył zob. pył.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamieniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zamieniaćam, zamieniaća, zamieniaćają, zamieniaćany {{/stl 8}}– zamienić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zamieniaćnię, zamieniaćni, zamieniaćeń, zamieniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieniać się – zamienić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać sobie nawzajem coś w zamian za coś; wymieniać cię czymś nawzajem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamieniać się na miejsca. Zamienić się na bluzki. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieniać – zamienić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}w czyn {{/stl 13}}{{stl 7}} realizować, urzeczywistniać coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Należy zamienić deklaracje w czyn. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieniać się — Coś zamienia się w czyn zob. czyn. Zamienić się w słuch zob. słuch 2. Zamienić się w słup soli zob. słup 2. Zamienić się w sopel lodu zob. sopel …   Słownik frazeologiczny

  • zamienić — dk VIa, zamienićnię, zamienićnisz, zamienićmień, zamienićnił, zamienićniony zamieniać ndk I, zamienićam, zamienićasz, zamienićają, zamienićaj, zamienićał, zamienićany 1. «dać, otrzymać coś w zamian za coś, zastąpić jedną rzecz inną; zrobić… …   Słownik języka polskiego

  • skraplać — ndk I, skraplaćam, skraplaćasz, skraplaćają, skraplaćaj, skraplaćał, skraplaćany skroplić dk VIa, skraplaćlę, skraplaćlisz, skropl, skraplaćlił, skraplaćlony 1. «zamieniać substancję lotną na ciekłą przez wywieranie odpowiednio wysokiego… …   Słownik języka polskiego

  • bliznowacieć — ndk III, bliznowaciećeje, bliznowaciećciał «o ranie: zamieniać się w bliznę, pokrywać się tkanką łączną; goić się» …   Słownik języka polskiego

  • granulować — ndk IV, granulowaćluję, granulowaćlujesz, granulowaćluj, granulowaćował, granulowaćowany techn. «nadawać substancjom stałym postać granulek w celu uzyskania odpowiednich właściwości technologicznego produktu, zamieniać w granulki; ziarnować»… …   Słownik języka polskiego

  • kapitalizować — ndk IV, kapitalizowaćzuję, kapitalizowaćzujesz, kapitalizowaćzuj, kapitalizowaćował, kapitalizowaćowany «zbierać, gromadzić kapitał; zamieniać pewne wartości, jak nieruchomości, dochody itp. na kapitał» Kapitalizować swoje dochody. kapitalizować… …   Słownik języka polskiego

  • korkowacieć — ndk III, korkowaciećeje, korkowaciećciał «zwykle o roślinach, tkankach roślinnych: zamieniać się w tkankę korkową, pokrywać się warstwą korka» …   Słownik języka polskiego